Economia

Comuna Poşaga, fiind aşezată într-o zonă de munte ,respectiv între Muntele Mare şi Munţii Trascăului dispune de însemnate cantităţi de calcar ,care se pot folosi în construcţii şi pietruiri de drumuri. Mai există o rocă la satul Lunca Arieş numită andezit foarte bună la construcţia de şosele şi autostrăzi.
Comuna mai dispune de suprafeţe întinse de pădure ,respectiv jumătate din teritoriul comunei este acoperit cu pădure. O parte din cetăţenii comunei se ocupă cu exploatarea pădurii şi prelucrarea lemnului în special cei care şi-au redobândit proprietăţile.
În ceea ce priveşte infrastructura, pe raza comunei Posaga există o reţea de drumuri forestiere,  judeţene şi comunale împărţite astfel:drumuri forestiere 45 km, drumuri judeţene 3 km şi drumuri comunale - 12 km.
Tocmai datorită faptului că aceste drumuri sunt astfel împărţite starea lor nu este prea bună şi de aceea cerem sprijin organelor abilitate ca acestea să treacă toate în administrarea comunei ,fiindcă atunci se pot gospodări şi administra mai bine.
În ultima vreme se observă ca şi comuna noastră a păşit spre civilizaţie şi spre UE. Astfel pe raza comunei există 260 de posturi telefonice ceea ce reflectă că mai mult de jumătate din gospodării, respectiv tot a doua gospodărie are un post telefonic.
În ceea ce priveşte reţeaua de apa ,la nivel de comună, în satul de centru respectiv Posaga de Jos ,este făcut un studiu de prefezabilitate pentru introducerea apei potabile ,însă ne-am oprit aici pentru că nu dispunem de fonduri pentru întocmirea unui proiect în acest sens. O parte din locuitorii comunei care au avut sursă de apă mai aproape de casă şi-au introdus apa pe cont propriu.
Cu privire le restituirea proprietăţilor agricole ,la nivelul comunei noastre marea problemă cu care ne confruntăm şi ne preocupa la ora actuală este retrocedarea pădurilor. S-a reuşit încheierea retrocedărilor atât la Legea nr.18/1991 cât şi la Legea nr.1/2000 şi Legea 247/2005 .