Cultură şi învăţământ

ÎNVAŢĂMÂNT

În comuna Poşaga funcţionează la ora actuală următoarele unităţi de învăţamant:
-Şcoala Gimnazială Cls. I-VIII Poşaga de Jos, nr. de clase 6, numar de elevi 47 şi cadre didactice 8,
-Gradiniţa Poşaga de Jos nr. de clase 1, numar de elevi 18 şi cadre didactice 1,
-Şcoala Primară cls. I-IV Poşaga de Sus,nr. de clase 1, numar de elevi 7  şi cadre didactice 1
-Şcoala Primară cls.I-IV Sagagea, nr. de clase 1, numar de elevi 6 şi cadre didactice 1
Întrucât efectivele de elevi la aceste unitţăi şcolare sunt mici la ora actuală în viitorul apropiat va fi necesară o comasare a celor doua şcoli generale, respectiv Poşaga de Jos şi Poşaga de Sus. În acest sens va trebui solicitat Inspectoratului Şcolar Alba pentru a ne sprijini cu un microbus pentru transportul elevilor de la o şcoala la alta.
 
CULTURA

În satul de centru al comunei există un cămin cultural construit în anul 1970 care are o sală de spectacol de 320 de locuri ,o sală de dans de 100 de locuri ,o bibliotecă comunală cu peste 6000 de volume ,precum şi alte anexe corespunzătoare .
Clădirea este într-o stare corespunzătoare ,avem în vedere în acest an consolidarea tavanului la sală de dans. În celelalte sate ale comunei ,respectiv Sagagea,Posaga de Sus şi Oraşti există cămine culturale care la ora actuală se află într-o stare avansată de degradare şi care necesită fonduri pentru a le aduce la o stare de funcţionalitate. Noi ,Primăria am început acţiunea de reparare a căminului cultural din satul Oraşti unde am schimbat acoperişul din ţiglă în coli de azbociment.

SĂRBĂTORI RELIGIOASE

În timpul anului avem la Schitul Poşaga în data de 6 august a fiecărui an serbarea hramului acestui schit denumit" Schimbarea la fata",unde este tradiţia că în fiecare an să se adune credincioşii din comună şi din împrejurimile comunei ,la care participă episcopul de Alba şi zeci de preoţi ,prilej la care se iese şi la Izvorul Tămăduirii de lângă mânăstire unde se sfinţeşte apa.