Buget

Buget

Bugetul local este sursa de finanțare pentru acțiunile noastre locale și poate singurul mod de progres al comunităților locale de oriunde. 

Prin bugetul local se stabilesc sursele de finanțare pentru măsurile ce se vor lua pentru dezvoltarea comunităților în următorul an.

Deasemeni bugetul local stabilește și cuantumul cheltuielilor ce se vor face în următorul an pentru necesitățile comunităților locale precum și pentru diverse festivități și concursuri.

În componența bugetului local trebuie să intre și sumele alocate pentru diverse instituții finanțate de către autoritățile locale.

Pentru a avea un buget solid și acoperitor pentru următorul an trebuie ca veniturile să fie colectate la timp și în totalitate altfel bugetul nu va putea satisface toate necesitățile comunității noastre.

Exercitii financiare

Buget venituri si cheltuieli 2019

Exercitii financiare

Exercitii financiare

Exercitii financiare

Buget local 2018