Cultura

În satul de centru al comunei există un cămin cultural construit în anul 1970.

În satul de centru al comunei există un cămin cultural construit în anul 1970 care are o sală de spectacol de 320 de locuri, o sală de dans de 100 de locuri, o bibliotecă comunală cu peste 6000 de volume, precum și alte anexe corespunzătoare. 

Clădirea este într-o stare corespunzătoare, iar în anul 2019 se va moderniza și utila cu mobilier, dotare bucătărie, centrală pe lemn printr-un proiect finanțat pe Grupul de Acțiune Locală MMTMM. În celelalte sate ale comunei, respectiv Sagagea, Poșaga de Sus și Oraști există cămine culturale care la ora actuală se află în diverse stări de degradare datorită nefuncționalității .

În timpul anului avem la Schitul Poșaga în data de 6 august a fiecărui an serbarea hramului acestui schit denumit "Schimbarea la fata", unde este tradiția că în fiecare an să se adune credincioșii din comună și din împrejurimile comunei,cât și pelerini din țară, la care participă episcopul de Alba și zeci de preoți, prilej la care se iese și la Izvorul Tămăduirii de lângă mânăstire unde se sfințește apa. Acest izvor este cunoscut pentru calitățile tămăduitoare ale apei, apa izvorând printr-un izbuc (Izbucul Bujor) printre puținele din Europa cu apă caldă iarna și rece vara unde sa amenajat de către călugări un paracliser unde se pot face rugăciuni .